نرم افزار پارکینگ عمومی نمایش بزرگتر

نرم افزار پارکینگ عمومی

نرم افزار پارکینگ

سامانه کنترل تردد پارکینگ عمومی

سامانه کنترل پارکینگ عمومی شامل حداقل تجهیزات زیر است:

•    یک دستگاه کامپیوتر مجهز به حداقل یک پورت سریال

•    حداقل یک دستگاه کارتخوان سریال

•    نرم افزار کنترل

با اضافه کردن تجهیزات زیر امکانات بیشتری از سامانه قابل دریافت است:

•    یک دستگاه کارتخوان جهت تفکیک ثبت ورود و خروج

•    دوربین برای ثبت تصویر حین ورود

جزییات بیشتر

معرفی سامانه

این سامانه جهت مدیریت و کنترل پارکینگ عمومی که نیاز به محاسبه و دریافت وجه از استفاده کنندگان می باشد استفاده می شود. این سامانه امکان ثبت تصاویر خودرو ها را نیز فراهم می آورد.

نرم افزار پارکینگ عمومی

مکانیزم عملکرد

هنگام ورود با نزدیک کردن یک کارت به کارتخوان توسط اپراتور، شماره کارت به همراه زمان ورود و تصویر دریافتی خودرو از طریق دوربین در سیستم ثبت می¬گردد. سپس کارت به دارنده خودرو تحویل می گردد. همچنین امکان ثبت شماره پلاک از طریق صفحه کلید کامپیوتر نیز میسر است.
هنگام خروج نیز تنها با نزدیک کردن کارت به کارتخوان تصویر ثبت شده به همراه سایر اطلاعات روی صفحه نمایش ظاهر می¬گردد. همچنین مبلغ قابل پرداخت محاسبه شده و پس از دریافت این مبلغ توسط اپراتور به خودرو اجازه خروج داده می¬شود. زمان خروج و مبلغ پرداختی نیز در سیستم ثبت می گردد.

نرم افزار پارکینگ عمومی

امکانات و ویژگیهای سامانه

•    ثبت زمانهای ورود و خروج و محاسبه زمان توقف خودروها در پارکینگ

•    امکان ذخیره عکس خودروها هنگام ورود و مقایسه هنگام خروج

•    امکان برقراری ارتباط به طور همزمان با دو دستگاه کارتخوان و دوربین

•    امکان تنظیم جداگانه هر دستگاه کارتخوان به عنوان ورودی یا خروجی

•    امکان تعریف تعرفه قیمتها به شیوه‌های مختلف و مطابق با نیاز مشتری

•    امکان تعریف کارتهای رایگان

•    امکان تعریف گروههای مختلف و تعریف تعرفه قیمت جداگانه و یا رایگان به صورت متفاوت برای هر گروه

•    امکان تعریف کارتهای مجاز به صورت بازه‌ای

•    امکان تعریف کاربر با سطوح دسترسی متفاوت

•    نمایش تعداد ماشین¬های داخل پارکینگ توسط نرم افزار در هر لحظه

 امکان گرفتن گزارشات:

o    گزارش تردد خودروها همراه با نمایش عکس یا به صورت جدولی و یا خلاصه

o    گزارش مبالغ دریافتی به تفکیک روز و یا کاربران

•    امکان گرفتن پشتیبان از داده‌ها

•    امکان حذف داده‌های قدیمی از سیستم

•    استفاده از بانک اطلاعاتی   SQL Server

•    قابلیت کارکرد تحت شبکه با سیم یا بی سیم

•    امکان تعریف خودروهای ویژه (مانند پلیس، آمبولانس و ...) و تردد آنها به صورت رایگان

نوشتن یک نقد

نرم افزار پارکینگ عمومی

نرم افزار پارکینگ عمومی

نرم افزار پارکینگ

سامانه کنترل تردد پارکینگ عمومی

سامانه کنترل پارکینگ عمومی شامل حداقل تجهیزات زیر است:

•    یک دستگاه کامپیوتر مجهز به حداقل یک پورت سریال

•    حداقل یک دستگاه کارتخوان سریال

•    نرم افزار کنترل

با اضافه کردن تجهیزات زیر امکانات بیشتری از سامانه قابل دریافت است:

•    یک دستگاه کارتخوان جهت تفکیک ثبت ورود و خروج

•    دوربین برای ثبت تصویر حین ورود

30 محصول مرتبط در همین شاخه: